Снимка Име Производител Арт.№ Barcode Код Описание
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 20 мм х 1/2", 78 мм, DT7554-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 20 мм х 1/2", 78 мм, DT7554-QZ DeWALT 016 DWA 120 5035048543429 DT7554-QZ 20 мм х 1/2", 78 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 21 мм х 1/2", 78 мм, DT7555-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 21 мм х 1/2", 78 мм, DT7555-QZ DeWALT 016 DWA 121 5035048543436 DT7555-QZ 21 мм х 1/2", 78 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 22 мм х 1/2", 78 мм, DT7556-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 22 мм х 1/2", 78 мм, DT7556-QZ DeWALT 016 DWA 122 5035048543443 DT7556-QZ 22 мм х 1/2", 78 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 24 мм х 1/2", 78 мм, DT7557-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 24 мм х 1/2", 78 мм, DT7557-QZ DeWALT 016 DWA 123 5035048543450 DT7557-QZ 24 мм х 1/2", 78 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 12 мм х 1/2", 38 мм, DT7530-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 12 мм х 1/2", 38 мм, DT7530-QZ DeWALT 016 DWA 100 5035048543160 DT7530-QZ 12 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 13 мм х 1/2", 38 мм, DT7531-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 13 мм х 1/2", 38 мм, DT7531-QZ DeWALT 016 DWA 101 5035048543177 DT7531-QZ 13 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 14 мм х 1/2", 38 мм, DT7532-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 14 мм х 1/2", 38 мм, DT7532-QZ DeWALT 016 DWA 102 5035048543184 DT7532-QZ 14 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 15 мм х 1/2", 38 мм, DT7533-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 15 мм х 1/2", 38 мм, DT7533-QZ DeWALT 016 DWA 103 5035048543191 DT7533-QZ 15 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 16 мм х 1/2", 38 мм, DT7534-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 16 мм х 1/2", 38 мм, DT7534-QZ DeWALT 016 DWA 104 5035048543207 DT7534-QZ 16 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 17 мм х 1/2", 38 мм, DT7535-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 17 мм х 1/2", 38 мм, DT7535-QZ DeWALT 016 DWA 105 5035048543238 DT7535-QZ 17 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 18 мм х 1/2", 38 мм, DT7536-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 18 мм х 1/2", 38 мм, DT7536-QZ DeWALT 016 DWA 106 5035048543245 DT7536-QZ 18 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 19 мм х 1/2", 38 мм, DT7537-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 19 мм х 1/2", 38 мм, DT7537-QZ DeWALT 016 DWA 107 5035048543269 DT7537-QZ 19 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 20 мм х 1/2", 38 мм, DT7538-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 20 мм х 1/2", 38 мм, DT7538-QZ DeWALT 016 DWA 108 5035048543276 DT7538-QZ 20 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 21 мм х 1/2", 38 мм, DT7539-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 21 мм х 1/2", 38 мм, DT7539-QZ DeWALT 016 DWA 109 5035048543283 DT7539-QZ 21 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 22 мм х 1/2", 38 мм, DT7540-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 22 мм х 1/2", 38 мм, DT7540-QZ DeWALT 016 DWA 110 5035048543313 DT7540-QZ 22 мм х 1/2", 38 мм
Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 24 мм х 1/2", 38 мм, DT7541-QZ Вложка DeWALT милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 24 мм х 1/2", 38 мм, DT7541-QZ DeWALT 016 DWA 111 5035048543320 DT7541-QZ 24 мм х 1/2", 38 мм
Вложка Expert милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 28 мм х 3/4", 95 мм Вложка Expert милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 28 мм х 3/4", 95 мм Expert 016 TON 517 8590381540674 2228.28 28 мм х 3/4", 95 мм
Вложка Expert милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 17 мм х 3/4", 38 мм Вложка Expert милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 17 мм х 3/4", 38 мм Expert 016 TON 531 3258950411019 E041101 17 мм х 3/4", 38 мм
Вложка Expert милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 24 мм х 3/4", 45 мм Вложка Expert милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 24 мм х 3/4", 45 мм Expert 016 TON 435 3258950411057 E041105 24 мм х 3/4", 45 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 17 мм х 1/2", 80 мм, K 19 L 17 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 17 мм х 1/2", 80 мм, K 19 L 17 Gedore 016 GED 210 4010886616383 6163890 17 мм х 1/2", 80 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 22 мм х 1/2", 82 мм, K 19 L 22 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 22 мм х 1/2", 82 мм, K 19 L 22 Gedore 016 GED 039 4010886616420 6164270 22 мм х 1/2", 82 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 27 мм х 1", 100 мм, K 21 L 27 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 27 мм х 1", 100 мм, K 21 L 27 Gedore 016 GED 270 4010886618554 6185510 27 мм х 1", 100 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 27 мм х 1/2", 82 мм, K 19 L 22 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 27 мм х 1/2", 82 мм, K 19 L 22 Gedore 016 GED 214 4010886616475 6164780 27 мм х 1/2", 82 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 30 мм х 1", 100 мм, K 21 L 30 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 30 мм х 1", 100 мм, K 21 L 30 Gedore 016 GED 405 4010886618578 6185780 30 мм х 1", 100 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 14 мм х 1/2", 38 мм, K 19 14 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 14 мм х 1/2", 38 мм, K 19 14 Gedore 016 GED 040 4010886616062 6160600 14 мм х 1/2", 38 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 22 мм х 1/2", 38 мм, K 19 22 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 22 мм х 1/2", 38 мм, K 19 22 Gedore 016 GED 041 4010886616123 6161250 22 мм х 1/2", 38 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 24 мм х 1", 55 мм, K 21 24 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 24 мм х 1", 55 мм, K 21 24 Gedore 016 GED 268 4010886618318 6183140 24 мм х 1", 55 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 30 мм х 1", 57 мм, K 21 30 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 30 мм х 1", 57 мм, K 21 30 Gedore 016 GED 269 4010886618332 6183300 30 мм х 1", 57 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 32 мм х 1", 57 мм, K 21 32 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 32 мм х 1", 57 мм, K 21 32 Gedore 016 GED 232 4010886618349 6183490 32 мм х 1", 57 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 32 мм х 1", 60 мм, K 21 36 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 32 мм х 1", 60 мм, K 21 36 Gedore 016 GED 066 4010886618356 6183570 32 мм х 1", 60 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 38 мм х 1", 64 мм, K 21 38 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 38 мм х 1", 64 мм, K 21 38 Gedore 016 GED 067 4010886618486 6184890 38 мм х 1", 64 мм
Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 41 мм х 1", 64 мм, K 21 41 Вложка Gedore милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 41 мм х 1", 64 мм, K 21 41 Gedore 016 GED 068 4010886618370 6183730 41 мм х 1", 64 мм
Вложка Heyco милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 24 мм х 1", 100 мм Вложка Heyco милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 24 мм х 1", 100 мм Heyco 016 HCO 270 4024089037708 06600192436 24 мм х 1", 100 мм
Вложка Makita милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 13 мм х 1/2", 38 мм Вложка Makita милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 13 мм х 1/2", 38 мм Makita 016 MKT 386 088381148948 134825-1 13 мм х 1/2", 38 мм
Вложка Makita милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 17 мм х 1/2", 38 мм Вложка Makita милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 17 мм х 1/2", 38 мм Makita 016 MKT 385 088381148962 134829-3 17 мм х 1/2", 38 мм
Вложка Makita милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 19 мм х 1/2", 52 мм Вложка Makita милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 19 мм х 1/2", 52 мм Makita 016 MKT 387 088381115292 134832-4 19 мм х 1/2", 52 мм
Вложка Projahn милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 17 мм х 1/2", 77 мм, Xi-on Вложка Projahn милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 17 мм х 1/2", 77 мм, Xi-on Projahn 016 PRH 646 4000146016817 418117 17 мм х 1/2", 77 мм
Вложка Projahn милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 19 мм х 1/2", 77 мм, Xi-on Вложка Projahn милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 19 мм х 1/2", 77 мм, Xi-on Projahn 016 PRH 645 4000146016831 418119 19 мм х 1/2", 77 мм
Вложка Projahn милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 17 мм х 1/2", 39 мм, Xi-on Вложка Projahn милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 17 мм х 1/2", 39 мм, Xi-on Projahn 016 PRH 647 4000146016688 418017 17 мм х 1/2", 39 мм
Вложка Projahn милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 19 мм х 1/2", 39 мм, Xi-on Вложка Projahn милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 19 мм х 1/2", 39 мм, Xi-on Projahn 016 PRH 648 4000146016701 418019 19 мм х 1/2", 39 мм
Вложка Unior милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 80 мм х 1 1/2", 115 мм, 234/4 Вложка Unior милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 80 мм х 1 1/2", 115 мм, 234/4 Unior 016 UNR 506 3838909167909 616790 80 мм х 1 1/2", 115 мм
Вложка Unior милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 95 мм х 1 1/2", 118 мм, 234/4 Вложка Unior милиметрова с вътрешен 6-стен удължена усилена 95 мм х 1 1/2", 118 мм, 234/4 Unior 016 UNR 507 3838909167947 616794 95 мм х 1 1/2", 118 мм
Вложка Unior милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 11 мм х 1/2", 38 мм, 762/5B Вложка Unior милиметрова с вътрешен 6-стен усилена 11 мм х 1/2", 38 мм, 762/5B Unior 016 UNR 049 3838909039633 603963 11 мм х 1/2", 38 мм